28/12/08

Rectificat i recondicionat del motor / Rectificado y reacondicionado del motor

Fa uns dies vaig dur el bloc a la Rectificadora Molar Salleras i aquest n'és el bon resultat:
Bloc planejat, cilindres rectificats, tapetes de registre i coixinets de l'arbre de lleves canviats.

Hace unos días llevé el bloque a la Rectificadora Molar Salleras y este es el buen resultado:
Bloque planeado, cilindros rectificados, tapas de registro y cojinetes del árbol de levas cambiados.


Els quatre pistons nous del fabricant Tarabusi.

Los cuatro pistones nuevos del fabricante Tarabusi.

Detall del cap del pistó.

Detalle de la cabeza del pistón.

Comparant el pistó vell i original amb el nou.

Comparando el pistón viejo y original con el nuevo.

Els coixinets de l'arbre de lleves del fabricant ACL.
Normalment no es canvien perquè el seu desgast és mínim, però he preferit muntar-ne de nóus.

Los cojinetes del árbol de levas del fabricante ACL.
Normalmente no se cambian porque su desgaste es mínimo, pero he preferido montarlos nuevos.

Els coixinets de les bieles del fabricant NB.

Los cojinetes de las bielas del fabricante NB.

Els coixinets de la bancada i els axials del fabricant Federal Mogul.

Los cojinetes de la bancada y los axiales del fabricante Federal Mogul.

Abans de començar el muntatge, he decidit a tornar a pintar el bloc tal qual va sortir de fàbrica.
En l'altra restauració ja el vaig pintar però a la rectificadora un cop han fet els treballs de rectificat, submergeixen el bloc en un líquid que el neteja i part de la pintura va saltar.

Antes de empezar el montaje, he decidido a volver a pintar el bloque tal cual salió de fábrica.
En la otra restauración ya lo pinté pero en la rectificadora una vez han hecho los trabajos de rectificado, sumergen el bloque en un líquido que lo limpia y parte de la pintura saltó.

La pintura utilitzada és la Dupli-Color especial per a altes temperatures 800ºC.

La pintura utilizada es la Dupli-Color especial para altas temperaturas 800ºC.

El resultat final, quasi com sortit de fàbrica.

El resultado final, casi cómo salido de fábrica.